Фолклорно надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца“ ПЕРНИК 2014

От  | 

Приятели чрез танци

Дата: 31.05.2014

Начало: 10:00 часа

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР.

РЕГЛАМЕНТ: Надиграването се провежда в две категории:

1. ФЕСТИВАЛНА
• Клубовете изпълняват ДВЕ автентични хора/ пожелание/ с времетране до 6 мин

2. КОНКУРСНА
• За ОБРАБОТКА на хоро – Клубовете изпълняват ЕДНО автентично хоро и обработка на СЪЩОТО хоро с времетране до 4 мин.

Групите имат право да участват само в една от категориите!!!

3. Общи условия за участие:
1. Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора.
2. Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.
4. Всички групи попълват заявка по образец на е-майл tancova_kashta@abv.bg
5. С подаването на Заявката за участие се изпращат копие от платежното нареждане. /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/ В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата При неявяване сумата не се възстановява! Краен срок до 10.05.2014
6. Групите които ще учaстват във фестивалната програма заплащат такса в размер на 8 лв. на човек.
7. Участниците в конкурсната програма заплащат такса за участие в размер на 10 лв. на човек
8. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.
9. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.
10. Разходите по пребиваването на колективите – пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците
11. На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

Организатор на фестивала и лица за контакти:
Танцова къща „Приятели чрез танца“ – Перник
Таня Георгиева (организатор) –GSM:0886160994;
e-mail: tancova_kashta@abv.bg
Сдружение „Дай,бабо,огънче!“ – Перник
Жана Йорданова (организатор) – GSM:0893314115;

НЯМАТЕ УЕБСАЙТ НА ВАШИЯ БИЗНЕС? НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ.

изработка на сайт

Хареса ли ти?

It's all about emotion!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *